PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

  • asfaltobeton lub beton
  • podbudowa z kruszyw + warstwa stabilizująca o gr. ok.30mm (stanowi ona rozwiązanie alternatywne dla podbudowy twardej, jest to mieszanina suszonego kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego, połączonych lepiszczem poliuretanowym, układana maszynowo, podbudowa przepuszczalna dla wody). Grubość warstwy stabilizującej wynosi ok. 30mm.
  • podbudowa z betonu jamistego (przepuszczalna dla wody), jest nowoczesnym i niekosztownym rozwiązaniem podbudowy pod nawierzchnie sportowe, stabilna, trwała, odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
  • Podbudowa z kruszyw + warstwa stabilizująca o gr.ok.30mm:
    Stanowi rozwiązanie alternatywne dla podbudowy twardej. Zdecydowanie najtańsze rozwiązanie. Struktura przepuszczalna dla wody, wykonana poprzez układanie i zagęszczanie warstw coraz drobniejszego kruszywa kamiennego. Najistotniejsze jest uzyskanie jednorodnego, stabilnego podłoża o odpowiednim stopniu zagęszczenia. W przeciwnym wypadku istnieje możliwość zapadnięcia podbudowy, a co za tym idzie nawierzchni syntetycznej. Warstwa stabilizująca układana jest maszynowo.

podbudowa

Wszystkie proponowane nawierzchnie posiadają rekomendacje techniczną RT ITB oraz atest higieniczny PZH.

Gretasport posiada autoryzację na wykonywanie nawierzchni poliuretanowych producentów powyższych systemów nawierzchni.

  • Szczegóły na temat nawierzchni sportowych firmy STOCKMEIER
  • Szczegóły na temat nawierzchni sportowych firmy INTERCHEMOL
  • Szczegóły na temat nawierzchni sportowych firmy BSG
  • Szczegóły na temat nawierzchni sportowych firmy NOVOL